Unia Europejska

dotacje unijne


Budowa Domu Seniora "Tęcza" w Łapinie pozwoliła na stworzenie obiektu spełniaj±cego standardy Unii Europejskiej. Pensjonariusze mieszkaj± w pokojach jedno i dwuosobowych, nie ma barier architektonicznych.

ARiMR Inwestycję ułatwiło unijne dofinansowanie w ramach umowy o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw" nr 01682-69230-OR1100047/09 podpisanej z Agencj± Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, oraz dofinansowanie w ramach umowy podpisanej z Agencj± Rozwoju Pomorza nr projektu UDA-RPPM.01.01.01-00-736/09-00.

Tytuł projektu "Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy poprzez dokończenie budowy oraz wyposażenie Domu Seniora w Łapinie".


UE Program Regionalny